Over InTeGeHR

Visie
InTeGeHR helpt invulling te geven aan de wensen die de ondernemer stelt.

Gaat dit over werving & selectie, consultancy, out- / emplacement, individueel of in groep, het uitbouwen van langdurige vertrouwensrelaties met opdrachtgevers en kandidaten is ondertussen het handelsmerk geworden van InTeGeHR, in welke hoedanigheid men ook een beroep op haar doet.

InTeGeHR wil nauw samenwerken met alle betrokkenen in het bedrijf waarvoor zij een opdracht uitvoert.
Het vereenvoudigt de implementatie van de actieplannen veel meer dan wanneer ze na planopmaak opgelegd worden.
Maar actieplannen in gang zetten alleen is niet voldoende.

Enkel wanneer de genomen acties opgevolgd worden en regelmatig geƫvalueerd worden, gelooft men bij InTeGeHR dat dit een positieve invloed kan hebben op het werknemersengagement.
Hierbij worden zoveel mogelijke actoren van het bedrijf betrokken en zij worden verondersteld mede verantwoordelijk te zijn om het engagement te verhogen: zowel de directie, als de directe chef, als de medewerker zelf.

Netwerken, mensen adviseren, enthousiasmeren en overtuigen, resultaatgericht werken en organiseren, opleiding en controle zijn voor InTeGeHR de sleutelindicatoren bij haar prestaties.

 

Een baan voor het leven kom je niet vaak meer tegen.
Aan de ene kant veranderen organisaties regelmatig van structuur met bijbehorende gevolgen voor de medewerker.
Aan de andere kant oriƫnteren medewerkers zich steeds meer op andere mogelijkheden om hun professie uit te oefenen.

Ondanks deze veranderingen blijft het erom gaan dat iemand datgene doet waar zijn persoonlijke en professionele uitdaging ligt.

Verantwoord ondernemen
Het gaat ons om meer dan advies en intelligente rapporten.
Wij willen de werkfuncties bij onze klanten verbeteren en ondersteunen en daardoor effectieve resultaten voor de werknemer en het bedrijf bereiken.
Wij werken dus vanuit de praktijk, met de concepten in het achterhoofd. InTeGeHR is pas tevreden als de oplossing functioneert en in de organisatie is verankerd.
De HR-sector binnen het bedrijf staat voor een enorme uitdaging: voldoen aan steeds hogere verwachtingen binnen een context van voortdurende verandering en toenemende schaarste aan specifiek talent.
InTeGeHR biedt hierop een antwoord!
De rode draad in de InTeGeHR-werking is de omgang met mensen op diverse niveaus (uitvoerend, kader en directie niveau), hetzij in de rol van het Human Resources Management, de HR consultant en trainer.
Maar ook als Development ondersteuner binnen de menselijke relaties.
Naast de professionele competenties, is InTeGeHR een dynamisch bedrijf met een servicegerichte attitude.
Wij bieden een meerwaarde voor u als ondernemer, als klant of als kandidaat en wij willen ook graag leren van uw expertise!
Sleutelwoorden
– veranderen om te verbeteren
– inzet en aandacht
– tijd om te leren
– vertrouwen
– pragmatiek
– integriteit
– oplossingen bieden
– vernieuwing
– maatwerk
Powered by Mcorp
Go to Top